14
maj
2018
OBOWIĄZKOWY RECYKLING STARYCH POJAZDÓW♻️

POSTED BY SARAIWAN

Obecnie we Francji jedna trzecia wytworzonych śmieci nie nadaje się do recyklingu ani do biodegradacji.

Rząd francuski ujawnił właśnie raport zawierający środki dotyczące "gospodarki cyrkulacyjnej". Używają tego terminu, aby zdefiniować zmianę w naszym wzorcu konsumpcji poprzez ponowne wykorzystanie, naprawę i recykling. Celem jest dać drugie życie produktom, zużywać więcej bez wyczerpywania zasobów planety.

Jeden ze środków wprowadzonych przez francuskiego premiera Édouarda Philippe'a dotyczy problemu wraków samochodowych. Każdego roku we Francji, z 2 milionów samochodów, które są "złomowane", ponad 500 000 samochodów znika zamiast być poddawane recyklingowi.

W przyszłości ludzie mieszkający we Francji będą musieli poddać recyklingowi swój stary samochód, aby zrezygnować z ubezpieczenia. Właściciel będzie musiał przedstawić zaświadczenie o zniszczeniu pojazdu dostarczone przez autoryzowane centrum. Zamiast pozostawiać je do zgnilizny, pojazdy używane muszą być przekazane do certyfikowanego oddziału, złożonego z 1700 ośrodków dla pojazdów używanych.

Od 2015 r. średnio możemy poddać recyklingowi 95% używanego pojazdu. Centra recyklingu pojazdów ELV (End Of Life) będą jedynymi uprawnionymi do wystawiania świadectw złomowania pojazdu.

Źródło:France Inter