DLACZEGO NASZE CENY KATALOGOWE MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD POZOSTAŁYCH?

Nasze ceny katalogowe od dawna są wykorzystywane jako narzędzie do prowadzenia i monitorowania rynku katalizatorów, ale dlaczego ceny mogą być inne niż w innych katalogach przewodników cenowych?

Informacje o rynku metali

Ceny metali z grupy platynowców, jak każdego innego towaru, są zasadniczo określane zarówno przez natychmiastową/przyszłą podaż jak i popyt.

Jak Ecotrade wycenia twój katalizator?

W Ecotrade, codziennie pobieramy próbki i analizujemy katalizatory indywidualnie, aby zapewnić jak najdokładniejsze dane.

Będąc tak dokładnymi jak my, polegamy na naszych własnych danych przed jakimkolwiek innym katalogiem i oferujemy możliwość analizy ICP i XRF w celu umożliwienia naszym klientom przeprowadzenia własnej kontroli.

Zawartość PPM (a zatem i ceny) mogą się różnić pomiędzy dwoma dokładnie takimi samymi modelami katalizatorów z różnych powodów:

  • Kraj, w którym został wyprodukowany
  • Lokalne przepisy środowiskowe
  • Rok produkcji
  • Klimat (mroźny lub suchy)

Biorąc to również pod uwagę, nadmierne poleganie na cenach katalogowych może sprawić, że staniesz się ślepy na inne czynniki, takie jak zmieniony/podrobiony materiał, limitowane serie z różną zawartością ppm.

W Ecotrade staramy się dostarczać Państwu jak najdokładniejsze analizy i dane w oparciu o kraj, w którym się Państwo zarejestrowali. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do ceny odnośnika w naszym katalogu, nie wahaj się zgłosić tego do naszego zespołu.

Nasza rada techniczna przyjrzy się temu, aby rozważyć Twój raport i możemy przeanalizować Twój materiał, aby również poprzeć Twój raport.