ကျောက်ဇကာ အဟောင်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရပါသလား

Aftermarket မှ ကျောက်ဇကာများကို ပြန်လည်၀ယ်ယူအသုံးပြုခြင်းသည် စရိတ်သက်သာသော်လည်း ရေရှည်အတွက် အသုံးပြုလို့မကောင်းပါ။ ခဏအတွင်းပင် ပျက်စီးနိုင်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့် အသစ်၀ယ်ယူရန်သာ အကြံပြုလိုပါသည်။

Used and new catalytic converters