ကျောက်ဇကာ Recycle ပြုလုပ်ခြင်း

လူကြီးမင်း ၏ ကျောက်ဇကာ ကို recycle လုပ်ရန် အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည် ။ Ecotrade သည် ကျောက်ဇကာ recycling လုပ်ငန်းကို ၂၀၀၆ မှ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးလျက်ရှိပါသည်။