Ecotrade အကောင့်ထဲသို့ Bank card ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ ဘယ်လိုဖြုတ်ရမလဲ။

Member အမြဲတမ်း active ဖြစ်စေရန်အတွက် သင့်တော်သော  payment method တစ်ခုရှိပါမည်။

အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

1. "MY ACCOUNT" တွင် Billing page ကို မြင်ရရန် "Manage subscription & Download invoice" ကိုရွေးပါ။

2. "ADD PAYMENT METHOD"(1) ကိုရွေးပြီး "ADD"  ကို နှိပ်ပါ။

3. Bank card  ဖြုတ်လို့ပါက  "DELETE" ကိုရွေးပါ။ ပြီးလျှင် "DELETE PAYMENT METHOD" ကို Confirm ပါ။

အောက်ပါ အချက်များကို သတိပြုပါ။

Ecotrade group change plan from silver to gold

စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက click here !