Nissan - NAVARA 20832 (VK5)

Nissan-NAVARA 20832 (VK5)Catalytic Converters
Nissan-NAVARA 20832 (VK5)Catalytic Converters
Nissan-NAVARA 20832 (VK5)Catalytic Converters
Nissan-NAVARA 20832 (VK5)Catalytic Converters

Nissan - NAVARA 20832 (VK5)

Pembuat dan model Nissan
Jenis produk Seramik
Rujukan NAVARA 20832 (VK5)
Perkara 20832-EB300
Model Kereta Nissan Pathfinder
2.5 dci
Nissan Navara
2.5 DCI - D40
kandungan PGM