JENIS - JENIS CATALYTIC CONVERTER

POSTED BY SARAIWAN

Jenis - Jenis Catalytic Converter

CC dibagi menjadi 2 berdasarkan jumlah pencemar yang boleh bertindak balas:

1. Two-way converter.

Di dalam converter jenis ini terdapat 2 reaksi serentak:

a. Pengoksidaan karbon dioksida menjadi karbon dioksida: 2CO + O2 -> 2CO2
b. Pengoksidaan sebatian hidrokarbon (yang tidak terbakar / terbakar separa) menjadi karbon dioksida dan air: CxH2x + 2 + [(3X + 1) / 2] O2 -> xCO2 + (x + 1) H2O (reaksi pembakaran)
Penukar jenis ini secara meluas digunakan pada enjin diesel untuk mengurangkan sebatian hidrokarbon dan karbon monoksida.

 

Two way catalytic converter

 

 

2. Three-way converter.

Di dalam converter jenis ini terdapat 3 reaksi serentak:
a. Reaksi pengurangan nitrogen oksida menjadi nitrogen dan oksigen: 2NOx -> XO2 + N2
b. Reaksi pengoksidaan karbon dioksida menjadi karbon dioksida: 2CO + O2 -> 2CO2
c. Reaksi pengoksidaan sebatian hidrokarbon yang tidak terbakar menjadi karbon dioksida dan air: CxH2x + 2 + [(3x + 1) / 2] O2 → xCO2 + (x + 1) H2O

 

three way converter


 

3. Reaksi ini paling berkesan apabila campuran udara

bahan bakar (air to fuel ratio) bergabung (stoikiometri) iaitu antara 14.6 - 14.8 berbanding 1. Oleh kerana itu, CC sukar diaplikasikan pada enjin yang masih menggunakan karburetor untuk pemasukan bahan bakar.CC paling sesuai digunakan dengan mesin yang telah menggunakan closed loop feedback fuel injection.