Mengapa anda memerlukan catalytic converter? Adakah ia bertentangan dengan undang-undang untuk mengeluarkan catalytic converter?

Catalytic converter bertujuan untuk mengurangkan pelepasan karbon monoksida, oksida nitrogen, hidrokarbon. Di semua negara barat dan kebanyakan negara di seluruh dunia dikawal oleh dasar negara yang ketat untuk mengurangkan pencemaran dan melindungi kesihatan awam. Semak peraturan negara anda tentang kereta untuk mengetahui sama ada anda boleh memandu secara sah. Catalytic converter berfungsi penuh mewakili usaha untuk melindungi planet ini dan memerangi pemanasan global. Untuk melindungi masa depan planet dan ekosistem di mana anak-anak anda akan membesar, anda perlu pastikan kereta anda mempunyai catalytic converter (dan pastikan ia dikitar semula apabila haus).

Traffic jam