Berapa tahap ketulenan - sama ada, boleh digunakan semula untuk pembuatan barang kemas?

99% tulen, dan sekali boleh dikitar semula boleh dimasukkan ke pelbagai kegunaan termasuk perhiasan, telefon bimbit, cakera keras komputer, satelit dan catalytic converter baru.

Perak dan Emas