Mitsubishi - 2E

Mitsubishi
Keramika
-
2E
Mix Z6, 1V and 2F