Kia Venga engines
ដើម្បីមើលតម្លៃទិញចូលរបស់យើងសូម ចុះឈ្មោះគណនី .
HyundaiKia
CF2A640 (CERAMIC) ចូលក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីមើលតម្លៃ
HyundaiKia
CF2A640 (DPF) ចូលក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីមើលតម្លៃ
HyundaiKia
W2BEF5 ចូលក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីមើលតម្លៃ
HyundaiKia
CF2A640 ចូលក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីមើលតម្លៃ
HyundaiKia
W2BIH0 ចូលក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីមើលតម្លៃ
HyundaiKia
U2B991 ចូលក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីមើលតម្លៃ
HyundaiKia
U2BBB0 ចូលក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីមើលតម្លៃ