តើអ្វីដែលបណ្តាលឱ្យឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករបរាជ័យ?

ឧបករណ៍បំលែងកាតាលីកររបស់អ្នកកម្រមានណាស់ប្រសិនបើមិនដែលខូចដោយធម្មជាតិ។ របាយការណ៍នៃការបំលែងកាតាលីករដែលបរាជ័យដោយសារតែការផលិតមានគុណភាពមិនល្អស្ទើរតែមិនដែលរាប់បញ្ចូល។

ការបរាជ័យនៃឧបករណ៍បំលែងកាតាលីកររបស់អ្នកគឺភាគច្រើនជាការបរាជ័យនៃផ្នែកមួយផ្សេងទៀតនៃម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកដែលជាលទ្ធផលនឹងមិនផ្ទេរទៅឧបករណ៍បំលែងនូវបរិមាណឬប្រភេទនៃសារធាតុដែលវាត្រូវបានគេសន្មត់ថាដំណើរការ។ ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកអស់សុពលភាពឧទាហរណ៍វានឹងមិនដោះស្រាយការលាយឥន្ធនៈនិងខ្យល់ត្រឹមត្រូវទេហើយដែលអាចបណ្តាលឱ្យខូចឧបករណ៍បំលែងរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើប្រេងឥន្ធនៈកំពុងចាក់ចូលក្នុងឧបករណ៍បំលែងវាអាចនឹងបង្កើតឱ្យមានស្ថានភាពកម្ដៅដែលនឹងធ្វើឱ្យលោហៈរលាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សង។ វាក៏មានរបាយការណ៍អំពីប្រេងឬវត្ថុរាវប្រឆាំងនឹងខ្យល់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធផ្សងដែលនឹងធ្វើឱ្យស្ទះម៉ាស៊ីនបំលែងនិងកាត់បន្ថយថាមពលរបស់ម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាបង្កើតសម្ពាធមិនធម្មតានៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលអាចបំផ្លាញផ្នែកផ្សេងទៀតនៃឡានរបស់អ្នក។ អ្នកក៏ត្រូវតាមដានស្ថានភាពនៃឧបករណ៏ O2 របស់អ្នកផងដែរដើម្បីប្រាកដថាការលាយបញ្ចូលឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករមិនត្រឹមត្រូវ - នោះនឹងមានផលវិបាកដូចដែលបានបញ្ជាក់ពីមុន។

ចុងក្រោយកម្មវិធីបំលែងកាតាលីករមានផ្ទុកសេរ៉ាមិចដែលងាយខូច។ ប្រសិនបើមានអ្វីមួយបំផ្លាញផ្នែកខាងក្រោមនៃឡានរបស់អ្នក (គ្រោះថ្នាក់ថ្មឧបសគ្គ) វាអាចបណ្តាលឱ្យទៅជាឧបករណ៍បំលែងកាតាលីកររលុងដែលអាចបែកបាក់បំណែកនៃសេរ៉ាមិចនឹងបង្កឱ្យមានដំណើរការមិនពេញលេញនៃសមត្ថភាពច្រោះរបស់វា។

ឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករខូច