ទំនាក់ទំនង

Ecotrade Network

យើងនាំមកនូវបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ ចក្ខុវិស័យទីផ្សារសកលលោកជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនកែច្នៃកាកសំណល់ឡើងវិញលក្ខណៈអន្ដរជាតិដែលមានស្រាប់បានផ្តល់ឱ្យយើងនូវតម្លៃបន្ថែមទៅលើបណ្តាអាជីវកម្មក្នុងស្រុក ជាមួយភាពជាដៃគូរដែលមានលក្ខណៈសម្បូរបែបនៃចំណេះដឹងក្នុងស្រុកនិងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនប្រែប្រួល។

Ecotrade Group NORTH AMERICA LLC (USA)

2915 Ogletown Road

Newark, DE 19713, USA

+1 302 724 6975

PGM Recycling (Thailand)

99/126 หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

+66 948 595 999

ECOTRADE GROUP (Malaysia) SDN BHD

No.12 Jalan Ch Light Industries 2A, Pekan Pajam

71700 Pajam, Negeri Sembilan, Malaysia

+601 2275 7210

Catalytic Buyer (Cambodia)

#62, ផ្លូវ136, ភូមិព្រៃល្ង សង្កាត់ចោមចៅ ខ័ណ្ឌពោធិសែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

P.O.Box 2326 Phnom Penh, Cambodia

+855 11 594 972

Ecotrade TECH CO LTD (Thailand) - TECH & Marketing

Meticulous Office, SSP Tower 1, Ekkamai Road

Bangkok 10110 Thailand

+66 8 2773 2580

Ecotrade Group Pte Ltd (Singapore)

133 Cecil Street #06-02 Keck Seng Tower

SINGAPORE (069535)

+1 302 565 2212

Ecotrade Group Holding Limited (Hong Kong)

Unit 1904-5, Trade Centre 135 Bonham Strand

Sheung Wan, Hong Kong

+852 8175 7525

Ecotrade Katalis (Indonesia)

18FI, Cyber Tower 2. JI.HR Rasuna Said Blok X-5 No. 13

Jakarta 12950, Indonesia

+62 8 22 99 00 48 51