Hyundai - Kia - U04HE0

Hyundai - Kia-U04HE0Catalizzatori
Hyundai - Kia-U04HE0Catalizzatori

Hyundai - Kia - U04HE0

Marca auto Hyundai - Kia
Tipo di prodotto Ceramica
Ref U04HE0
Modelli auto Hyundai Kona
1.0T GDI
Contenuto PGM