Honda - 9 Holes + 6 Holes (1 Sensor)

Honda-9 Holes + 6 Holes (1 Sensor)ממירים קטליטיים
Honda-9 Holes + 6 Holes (1 Sensor)ממירים קטליטיים

Honda - 9 Holes + 6 Holes (1 Sensor)

מותג Honda
סוג המוצר קֵרָמִי
רפ 9 Holes + 6 Holes (1 Sensor)
פרטים Another side 9 Holes + 7 Holes
Years 1992, 1993, 1994, 1995
דגמי רכב Honda Civic
(Unknown)
Honda Acura
(Unknown)
תוכן PGM
Share