Πώς να χρησημοποιήσετε τις οδηγίες αποστολής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πρότυπα για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αποτελεσματική διαδικασία:

Μπορούμε επίσης να στείλουμε αντιπρόσωπό μας και να οργανώσουμε τα πάντα έτσι ώστε η συλλογή να γίνει στην πόρτα σας.