Τι θα συμβεί αν οι μεταχειρισμένοι καταλυτικοί μετατροπείς μου δεν περιέχουν πολύτιμα μέταλλα;

Η Ecotrade δεν προσφέρει την πληρωμή για αντικείμενα που δεν περιέχουν πολύτιμα μέταλλα. Powder samplings Παρ 'όλα αυτά, Στις δειγματοληψίες στη σκονη είναι πολύ σπάνιο για έναν καταλυτικό μετατροπέα να μην περιέχει πολύτιμα μέταλλα. Όταν αυτή είναι η περίπτωση, αντιμετωπίζονται ως ανακυκλώσιμα απορριμμάτα, όπου παρακολουθούνται κατά τη διαδικασία