Τι θα μπορούσε να καταστρέψει έναν καταλυτικό μετατροπέα;

YΕίναι σπάνιο για έναν καταλυτικό μετατροπέα να πάθει ζημιά από φυσικές φθορές. Οι αναφορές χαλασμένων καταλυτικών μετατροπέων λόγω κακής ποιότητας κατασκευής σχεδόν ποτέ δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η αστοχία του καταλυτικού μετατροπέα είναι πιθανότατα αστοχία άλλου μέρους του κινητήρα σας, η οποία, κατά συνέπεια, δεν θα μεταφέρει στον μετατροπέα την ποσότητα ή τον τύπο των ουσιών που χρειάζεται να υποστούν επεξεργασία. Αν η μηχανή σας έχει απορυθμιστεί, δηλαδή για παράδειγμα, δεν μπορεί να μεταφέρει το σωστό μείγμα καυσίμου και αέρα, τότε μπορεί προκληθεί βλάβη στον μετατροπέα σας.

 

Εάν το καύσιμο διαρρέει στον μετατροπέα θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια υπερθέρμανση με αποτέλεσμα να λιώσουν τα μέταλλα στο σύστημα εξάτμισης. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι λάδια ή αντιψυκτικά υγρά εισέρχονται στο σύστημα εξάτμισης,Damaged catalytic converter φθείροντας τον καταλύτη που θα φράξει το μετατροπέα με αποτέλεσμα να μειωθεί η ισχύς του κινητήρα, καθώς και να δημιουργηθεί ασυνήθιστη πίεση στο σύστημα που μπορεί να βλάψει και άλλα μέρη του αυτοκινήτου σας. Θα πρέπει επίσης να παρακολουθείτε την κατάσταση του αισθητήρα Ο2 για να βεβαιωθείτε ότι το μείγμα εισέρχεται στο καταλυτικό μετατροπέα δεν είναι λάθος - αυτό θα έχει συνέπειες όπως προαναφέραμε.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, είναι ότι ο καταλυτικός μετατροπέας περιέχει ένα κεραμικό μέρος που είναι αρκετά εύθραυστο. Αν κάτι χτυπήσει το κάτω μέρος του αυτοκινήτου σας (ατύχημα, πέτρες, εμπόδιο) θα μπορούσε να οδηγήσει στο να χαλαρώσει ο καταλυτικός μετατροπέας και να σπάσει. Τα κεραμικά κομμάτια του θα προκαλέσουν δυσλειτουργία στην ιδιότητα φιλτραρίσματος του.