Πώς να διαχειριστείτε τα στοιχεία χρέωσής σας

Για να αλλάξετε τα στοιχεία της κάρτας σας ή να ενημερώσετε λεπτομέρειες χρέωσής σας, πηγαίνετε στο «Ο Λογαριασμός μου»

 

 

Συμπληρώστε αναλυτικά τις πληροφορίες της νέας κάρτας σας και τον «αριθμό κάρτας» και κάντε κλικ στο «Ένημέρωση πληροφοριών χρέωσης»