Πόσο αξίζει το μέταλλο στον καταλυτικό μετατροπέα;

Η αξία για την πλατίνα, το παλλάδιο και το ρόδιο στην αγορά εξαρτάται από την αγορά συναλλάγματος μετάλλου,Powder metal καθως η αξία κυμαίνεται συνεχώς ανάλογα με τους παγκόσμιους πόρους και τη ζήτηση ανά πάσα στιγμή. Γι 'αυτό και ενημερώνουμε τις τιμές στον κατάλογό μας σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με τις αγορές των πολύτιμων μετάλλων, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανής.

Η πραγματική ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων υπολογίζεται κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας.