Πού μπορώ να πουλήσω τους μεταχειρισμένους καταλυτικούς μετατροπείς μου;

Ο όμιλλος Ecotrade πραγματικά αγοράζει σκραπ καταλύτες για ανακύκλωση σε πολλά μέρη του κόσμου και από διαφορετικές υπηρεσίεςLugares para la venta de catalizadores

Από το ξεκίνημα μας, έχουμε χτίσει ισχυρή αναγνώριση σε αυτόν τον κλάδο με τη δημοσιοποίηση της εκτεταμένης βάσης δεδομένων μας που περιέχει πάνω από 20.000 καταλύτες.