Ποιο είναι το πολύτιμο μέρος του καταλύτη;

Οι καταλυτικοί μετατροπείς κατασκευάζονται από ένα μεταλλικό κύλινδρο που περιέχει ένα κεραμικό κομμάτι στον πυρήνα του. Ο κεραμικός μονόλιθος έχει κυψελοειδή δομή η οποία περιέχει τα πολύτιμα μέταλλα. συμπεριλαμβανομένου χαλκού, Catalytic converterνικελίου, δημητρίου, σιδήρου και μαγγανίου. Μικρές ποσότητες ροδίου θα βρίσκονται επίσης σε ένα καταλυτικό μετατροπέα. Το ρόδιο, όπως η πλατίνα και το παλλάδιο, είναι πολύ σπάνιο και πολύτιμο.

Αν και ο μονόλιθος είναι το πιο πολύτιμο μέρος, οι ανακυκλωτές σχεδόν πάντα αγοράζουν ολόκληρο τον μετατροπέα και εξάγουν τον κεραμικό πυρήνα οι ίδιοι, προκειμένου να αποφύγουν την υποτίμηση ή την απάτη.