Μπορείτε να παρακάμψετε ένα καταλυτικό μετατροπέα;

Προσπαθώντας να χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητό σας χωρίς καταλυτικό μετατροπέα κατα πάσα πιθανότητα είναι παράνομο στη χώρα σας, bottom of a carαλλά επίσης θα εμφανίζει μηνύματα βλάβης στο καντράν.Ακόμα κι αν το αυτοκίνητό σας λειτουργεί πλήρως οι συνέπειες για το περιβάλλον είναι σημαντικές και θα πρέπει επίσης να προσέχετε για την υγεία σας, καθώς τοξικές αναθυμιάσεις θα μπορούσαν να φτάσουν στο εσωτερικό της καμπίνας του αυτοκινήτου σας.