Μπορείτε να επισκευάσετε έναν καταλυτικό μετατροπέα;

Το φίλτρο καταλυτικών μετατροπέων μπορεί μερικές φορές να αλλαχτεί. To fix a catalytic converterΓια να επισκευάσετε έναν καταλυτικό μετατροπέα είναι πολύ πιθανό ότι θα πρέπει να τον αντικαταστήσετε ολόκληρο με έναν νέο μετατροπέα. Εάν πρέπει να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε τον καταλυτικό σας μετατροπέα, σας συνιστούμε να επισκεφθείτε έναν επαγγελματία μηχανικό.Στο μεταξύ, μπορείτε να πουλήσετε τον προηγούμενο καταλύτη σε ανακυκλωτές σαν εμάς και κατά συνέπεια, να χρηματοδοτήσετε μέρος του καινούριου.