Μπορείτε να επισκευάσετε έναν καταλυτικό μετατροπέα;

Το φίλτρο καταλυτικών μετατροπέων μπορεί μερικές φορές να αλλαχτεί. Για να επισκευάσετε έναν καταλυτικό μετατροπέα είναι πολύ πιθανό ότι θα πρέπει να τον αντικαταστήσετε ολόκληρο με έναν νέο μετατροπέα. Εάν πρέπει να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε τον καταλυτικό σας μετατροπέα, σας συνιστούμε να επισκεφθείτε έναν επαγγελματία μηχανικό.Στο μεταξύ, μπορείτε να πουλήσετε τον προηγούμενο καταλύτη σε ανακυκλωτές σαν εμάς και κατά συνέπεια, να χρηματοδοτήσετε μέρος του καινούριου.

To fix a catalytic converter