Για πόσα μίλια θα αντέξει ένα καταλυτικός μετατροπέας;

Ο καταλυτικός μετατροπέας είναι κατασκευασμένος να λειτουργεί για την πλήρη διάρκεια ζωής του οχήματός σας. Σπάνια κάποιος θα ασχοληθεί με δυσλειτουργικό καταλυτικό μετατροπέα, αλλά δεν αποκλείεται.Παλιό σκουριασμένο αυτοκίνητοOld rusty car

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την διάρκεια ζωής, αλλά συνήθως ένας καταλυτικός μετατροπέας πρέπει να διαρκέσει μεταξύ 70.000 και 100.000 μίλια. Αυτό μπορεί να αλλάζει από τη χρήση του αυτοκινήτου; Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται για σύντομες διαδρομές για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του θα φθείρει τον καταλυτικό μετατροπέα πιο γρήγορα, επειδή ο κινητήρας και ο καταλύτης δεν φτάνουν μέχρι τη βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας τους πριν από την απενεργοποίηση. Επίσης, ένα ταλαιπωρημένο αυτοκίνητο με πολλά χιλιόμετρα μπορεί να φθείρει τον καταλύτη.