Πόσο καθαρό είναι το ανακτημένο μέταλλο - είναι, για παράδειγμα, επαναχρησιμοποιήσιμα για την κατασκευή κοσμημάτων;

Όντας 99% καθαρά, αφού ανακυκλωθούν τα μέταλλα μπορούν να τεθούν σε μια ποικιλία χρήσεων, όπως κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα, σκληρούς δίσκους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι δορυφόρους και, φυσικά, καινούριους καταλυτικούς μετατροπείς.

Silver and Gold