Ποια είναι η διαφορά μεταξύ «οξείδωσης» και καταλυτών "τριών δρόμων";

Οι μετατροπείς οξείδωσης ελέγχουν δύο ρύπους - το μονοξείδιο του άνθρακα και τους υδρογονάνθρακες. Δειγματολειψία πολύτιμων μετάλλων Precious metal sampling

Αυτοί ανάγαγονται σε αβλαβείς υδρατμούς και διοξείδιο του άνθρακα μέσω της ταχείας οξείδωσης καθώς τα αέρια διέρχονται διαμέσου του μετατροπέα. Οι καταλύτες τριών δρόμων, εκτελούν την ίδια λειτουργία και επιπλέον έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τα επίπεδα των οξειδίων του αζώτου. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν ένα σωλήνα διοχέτευσης αέρα που βοηθά τη χημική αντίδραση στον καταλύτη οξείδωσης.