Ποια είναι η διαφορά μεταξύ «οξείδωσης» και καταλυτών "τριών δρόμων";

Οι μετατροπείς οξείδωσης ελέγχουν δύο ρύπους - το μονοξείδιο του άνθρακα και τους υδρογονάνθρακες. Δειγματολειψία πολύτιμων μετάλλων

Αυτοί ανάγαγονται σε αβλαβείς υδρατμούς και διοξείδιο του άνθρακα μέσω της ταχείας οξείδωσης καθώς τα αέρια διέρχονται διαμέσου του μετατροπέα. Οι καταλύτες τριών δρόμων, εκτελούν την ίδια λειτουργία και επιπλέον έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τα επίπεδα των οξειδίων του αζώτου. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν ένα σωλήνα διοχέτευσης αέρα που βοηθά τη χημική αντίδραση στον καταλύτη οξείδωσης.

Precious metal sampling